Reference

Kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. već 24 godine uspešno posluje na tržištu i može se pohvaliti dugogodišnjom saradnjom sa klijentima i velikim uspehom u oblasti arhiviranja, skeniranja i dokument menadžmenta.

  • PIS d.o.o. pruža usluge za preko 60% banaka u Srbiji.
  • U 2014. u skening centru obradili smo preko 20.000.000 dokumenata.
  • Trenutno je u arhivskom depou PIS-ARHIVIRAJ.COM arhivirano preko 300.000 arhivskih kutija, na preko 120 km arhivskih polica.
  • OpenText ima preko 50.000 instalacija širom sveta sa više od 10.000.000 korisnika sistema.
  • Kompanija PIS d.o.o. ima preko 100.000 aktivnih kartica.

Ukoliko želite detaljniji spisak kompanijskih referenci, molimo vas da nas kontaktirate.