ARHIVO VDR – Virtual Data Room

VDR – VIRTUAL DATA ROOM – Novi softverski proizvod u ponudi kompanije
PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o.

Kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. Beograd, Srbija je prva kompanija na tržištu naše zemlje koja pruža novi softverski proizvod namenjen poslovnom okruženju – VDR – Virtual Data Room.

VDR – Virtual Data Room je web portal sa najvišim nivom inf. bezbednosti, koji omogućava zajednički rad i procesuiranje elektronske dokumentacije koja se nalazi van kompanije.

VDR – Virtual Data Room omogućava svim ovlašćenim korisnicima sistema da imaju pristup i sprovode aktivnosti nad dokumentacijom u skladu sa pravima koja su im dodeljena. Dokumentacija se nalazi na centralnom serveru i pristupa joj se putem interneta.

VDR – Virtual Data Room omogućava korisnicima:

  • Formiranje foldera koji predstavljaju jedan projekat/predmet u koji se mogu pridodavati svi relevantni dokumenti.
  • Obaveštavanje o svim sprovedenim aktivnostima – preuzimanje, dodavanje dokumentacije, postavljeni komentari i sl.
  • Definisanje prava pristupa i aktivnosti za sadržaj foldera samo određenim korisnicima.
  • Definisanje prava pristupa i aktivnosti za svakog korisnika ponaosob.
  • Definisanje prava pristupa i aktivnosti za svaki fajl.
  • Definisanje prava pristupa i aktivnosti za određeni vremenski period u danu.
  • Praćenje svih aktivnosti i definisanje/podešavanje alarma i obaveštenja.
  • Podešavanje dozvole za gledanje dokumentacije i dinamički watermark za prevenciju neautorizovanog rada i korišćenja dokumentacije.
  • Čuvanje elektronske dokumentacije na bezbedan način sa višeslojnim sistemima zaštite.
  • Definisanje vremena kada pojedini deljeni fajlovi mogu biti obrisani ili linkovi ka njima deaktivirani.

U VDRVirtual Data Room najpoverljivija poslovna dokumentacija je bezbedna, sa potpuno definisanim aktivnostima koji su pod kontrolom ovlašćenih korisnika.

VDR – Virtual Data Room čini bezbedno upravljanje dokumentima i podacima jednostavnim, tako da se korisnik može fokusirati na poslovne aktivnosti.