EIM Softver

eim_

Enterprise Information Management (EIM) je posebno polje interesovanja u oblasti informacionih tehnologija, specijalizovano za pronalaženje rešenja za optimalno korišćenje informacija unutar organizacije, kao i za podršku u procesima donošenja odluka u svakodnevnom poslovanju organizacije.

Enterprise Information Management software je rešenje koje vam omogućava da upravljate velikom količinom podataka sa različitih direktorijuma i da u svakom trenutuku regulišete podatke kako biste dobili prave informacije, a sve sa ciljem donošenja brzih i efikasnih poslovnih odluka.