ARHIVO Legal

Javni beleznici

ARHIVO Legal softver predstavlja rešenje za kompletno upravljanje poslovima javnog beležnika

Kompanija PIS d.o.o. jedina na tržištu nudi kompletan program za upravljanje poslovima javnog beležnika. ARHIVO Legal softver pruža brzu i efikasnu evidenciju za poslove javnih beležnika, vođenje obrazaca za javne beležnike (obrasci se automatizovano izrađuju i zavode), kao i brojne opcije i mogućnosti koje je moguće kombinovati u skladu sa potrebama i zahtevima klijenta:

 • Softver za notare ARHIVO Legal
 • Usluge instalacije i obuke
 • Skeniranje i mikrofilmovanje ulazne i izlazne dokumentacije
 • Arhiviranje originalne papirne dokumentacije
 • Kodak skeneri
 • Gemalto čitači kartica
 • Identifikacione kartice

ARHIVO Legal softverski paket namenjen javnim beležnicima obuhvata sledeće parametre:

 • Evidencija svih klijenata i imenika
 • Automatizovana izrada i zavođenje javnobeležničkih obrazaca iz MS Word šablona
 • Automatsko kreiranje predmeta, popunjavanje podataka u aktima i na omotima spisa
 • Automatizovan obračun i izdavanje računa za izvršene usluge
 • Aplikacija za skeniranje i automatsko uvezivanje sa predmetima
 • Planiranje obaveza
 • Napredno pretraživanje po sadržaju dokumenta
 • Izveštaji

ARHIVIRAJ.COM usluge:

 • Arhiviranje poslovne dokumentacije u našim arhivskim depoima prema ISO standardima
 • Skeniranje i mikrofilmovanje papirne dokumentacije
 • Popisivanje, uređenje i unošenje podataka u ARHIVO Arhivski Softver
 • OCR automatsko prepoznavanje i ekstrakcija podataka sa dokumenata (naloga, čekova, specifikacija čekova, faktura, itd.)
 • Cloud hosting elektronske arhive klijenta na našim serverima i online DMS
 • Uništavanje – šredovanje papirne dokumentacije, kartica, CD/DVD i drugih medija

Identifikacione kartice:

 • Gemalto čitači kartica – idealno rešenje za očitavanje ličnih karti ili drugih identifikacionih kartica
 • Kompletno rešenje za fizičku kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
 • Hibridne kartice za kontrolu pristupa prostorijama i kartice za kontrolu pristupa računarima i informacionim sistemima
 • Rešenje za digitalno potpisivanje dokumentacije
 • Uslužna štampa kartica

Pogodnosti paketa:

 • PIS d.o.o. ekskluzivno nudi kompletno ARHIVO Legal rešenje za vođenje javnobeležničkih poslova, sa uslugama arhiviranja, skeniranja dokumentacije i pratećom opremom
 • Omogućeno je jednostavno vođenje javnobeležničkih poslova, uz uštedu troškova i vremena
 • Obezbeđeni su maksimalna bezbednost i poverljivost dokumentacije i podataka
 • Arhivski prostor po najvišim svetskim standardima
 • U paket je uključen i ARHIVO softver za upravljanje arhivom i zahtevima za dostavu
 • Fizička i elektronska dostava dokumentacije