ARHIVO Scanning Center Software

arhivo

Kompletno funkcionisanje ARHIVIRAJ.COM skening centra se vodi kroz softverski sistem ARHIVO SC – Scanning Center Software. Ovim softverom se kontroliše prijem dokumentacije u skening centar, priprema, skeniranje, indeksiranje, mikrofilmovanje,  pakovanje i transport u arhivu na jedinstveno arhivsko mesto. Ovo rešenje može da radi sa neograničenim brojem skenera, indeksnih stanica, uz nelimitiran broj zaposlenih na poslovima pripreme, skeniranja, indeksiranja i vraćanja dokumentacije.

Uz pomoć ARHIVO SC softvera vodi se evidencija o svakom obrađenom listu i dokumentu. Na ovaj način klijent za svaki dokument može da dobije izveštaj u kojoj je fazi obrade i ko je od zaposlenih u skening centru pripremao, skenirao, indeksirao i upakovao dokument sa kompletnim snimkom rada.

Preko online sistema moguć je uvid u kojoj fazi obrade je dokumentacija (primljena, skenirana, indeksirana, eksportovana, dostavljena, arhivirana) u skening centru.

ARHIVO SC softver je potpuno konfigurabilan i proces se u potpunosti prilagođava zahtevima klijenta (način skeniranja, broj indeksnih podataka, bar-kod separacija i evidentiranje dokumenata, OCR (naloga, čekova, specifikacija čekova, faktura, itd), mogućnost višestruke kontrole procesa skeniranja, evidencija zaposlenih u procesu digitalizacije za svaki dokument, itd).

Sistem je konfigurisan tako da radi sa izuzetno velikim obimom dokumentacije (čak milionima dokumenata svakodnevno), uz neograničen broj operatera, zadržavajući brzinu i efikasnost skeniranja.