OpenText DMS

open-textdms

OpenText DMS – Document Management System (Dokument menadžment sistem) je prema analizi kompanije Gartner vodeće svetsko rešenje za upravljanje elektronskim i papirnim dokumentima. Kompanija PIS d.o.o., Beograd, Srbija je prepoznata od strane vodećih kompanija kao odličan partner za  implementaciju i integraciju Open Text dokument menadžment sistema. Open Text sistem se jednostavno može integrisati sa SAP, Microsoft, Oracle, Core Banking i drugim informacionim sistemima korisnika.

Open Text DMS modul je sastavni deo Open Text Content Suite platforme koji korisnicima omogućuje:

 • Organizaciju i razmenu elektronskih dokumenata
 • Direktno skeniranje papirnih dokumenata u DMS
 • Dodeljivanje željenih meta-podataka (indeksnih podataka)
 • Klasifikaciju dokumenata prema sadržaju
 • Rangiranje i napomene u okviru dokumenata – lista najviše ranigiranih, odnosno dokumenata sa najvećim brojem pregleda
 • Automatizaciju poslovnih procesa (zahtev za promenu, revizija dokumenata i odobrenje)
 • Kontrolu pristupa dokumentima (do 9 nivoa zaštite)
 • Evidenciju svih pristupa i izmena dokumenata
 • Jednostavno pronalaženje dokumenta sa brzom ili detaljnom pretragom
 • Pretraga tekstualnog sadržaja u dokumentima
 • Verzioniranje dokumenata
 • Kreiranje izveštaja o dokumentima
 • Upravljanje predmetima koji sadrže veći broj dokumenata
 • Direktan rad kroz popularne softvere – opciono
 • Povezivanje lokacije papirnog dokumenta sa elektronskim dokumentom u sistemu

Ova platforma za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata omogućava kreiranje i izmenu dokumentacije u softverima: MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point…), Lotus mail, itd, uz korišćenje opcije drag and drop u online OpenText dokument menadžment sistem.