OpenText Email Management

email-management

OpenText Email Management pruža bezbedno čuvanje, upravljanje i korišćenje e-mail prepiski u preduzećima.

Upotrebom ovog rešenja kompanije mogu značajno da smanje troškove tako što će veliku količinu elektronskih podataka prebaciti sa jednog servera na repozitorijume koji su prikladniji za njihovo dugotrajno čuvanje. Na ovaj način, bitnim poslovnim informacijama se može pristupiti brzo, uz veću efikasnost poslovanja.

Takođe, postizanje usaglašenosti poslovanja olakšano je mogućnošću da se lakše pristupi, identifikuje, upravlja i uništi e-mail poslovna prepiska u skladu sa politikom preduzeća.

OpenText Email Management rešenja uključuju:

  • OpenText Email Management za Exchange
  • OpenText Email Management za Notes
  • OpenText Archive za Google aplikacije