ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor

  1. 028_PIS_Obrada_BILANSA_PHOTO_Objava_25122017

Kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. je prva kompanija na tržištu naše zemlje koja pruža novi softverski proizvod namenjen poslovnom okruženju – ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor.

ARHIVO™ BALANCE SHEET  Extractor pruža mogućnost obrade NESTANDARDNIH BRUTO BILANSA, kojom se željeni podaci sa ovih dokumenta u kratkom vremenskom roku, čine editabilnim i upotrebljivim za dalje validno korišćenje.

ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor obradu podataka realizuje kroz procese Prepoznavanja (OCR), Analiziranja, Ekstrakcije, Formulisanja i Verifikacije.

ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor korisnicima pruža mogućnost jednostavnog, brzog, preciznog i selektivnog podešavanja i definisanja polja i tabela sa kojih je potrebno obraditi podatke, te njihovog formiranja za dalje korišćenje u okviru npr. excel fajlova, svih vrsta baza podatka i slično.

 

Posted in: