Author Archives

  • ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor

    Kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. je prva kompanija na tržištu naše zemlje koja pruža novi softverski proizvod namenjen poslovnom okruženju – ARHIVO™ BALANCE SHEET Extractor. ARHIVO™ BALANCE SHEET  Extractor pruža mogućnost obrade NESTANDARDNIH BRUTO BILANSA, kojom se željeni podaci sa ovih dokumenta u kratkom vremenskom roku, čine editabilnim i upotrebljivim za dalje validno […]