ARHIVIRAJ.COM

arhiviraj.com

Kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. u svom outsourcing centru ARHIVIRAJ.COM pruža savremene usluge skeniranja i mikrofilmovanja poslovne dokumentacije. Aktuelni radni kapacitet kompanijskog skening centra je i do 150.000 skeniranih dokumenata dnevno, dok se procesi fizičkog arhiviranja dokumentacije vrše u našim arhivskim depoima izgrađenim prema najvišim svetskim standardima, na površini od preko 14.000 m².

ARHIVIRAJ.COM usluge obuhvataju:

 • Arhiviranje poslovne dokumentacije u našim arhivskim depoima prema ISO 15489 standardu
 • Skeniranje – digitalizaciju standardne papirne i mikrofilmske arhive
 • ARHIVO Arhivski Softver za upravljanje arhivom i zahtevima za dostave prema arhivskim pravilima i propisima Republike Srbije i drugih nadležnih arhiva
 • Popisivanje, uređivanje, i unošenje podataka u ARHIVO Arhivski Softver
 • OCR automatsko prepoznavanje i ekstrakciju podataka sa dokumenata (naloga, čekova, specifikacija čekova, faktura, itd.)
 • Automatski unos podataka u informacioni sistem klijenta
 • Migraciju podataka iz starog sistema u novi
 • Cloud – hosting Vaše elektronske arhive na našim serverima i online DMS
 • OpenText implementaciju Content Management, Workfow, DMS, BPM i integrisanih ECM rešenja
 • Mikrofilmovanje – izradu sigurnosne mikrofilmske kopije
 • Uništavanje – šredovanje poslovne dokumentacije, kartica, DVD i drugih medija