Online hosting elektronske arhive

cloud

Servisi kao što su online arhiviranje (Cloud computing) i hosting elektronskog sistema arhiviranja omogućuju posedovanje i eksploataciju modernog Document Management sistema bez ulaganja u infrastrukturu i kadrove. Sve faze procesa arhiviranja – od sanacije postojećeg stanja, konverzije dokumenata u elektronski oblik i obrade elektronskih dokumenata  – do postavljanja i održavanja elektronske arhive, mogu se preuzeti u outsourcing izvođenje pod punom kontrolom klijenta.