ARHIVO

arhivo

Kompanija Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. u okviru svog poslovanja bavi se i projektovanjem, razvojem, implementacijom i integracijom softverskih rešenja baziranih na Windows platformi, sa mogućnošću prilagođavanja sistema prema zahtevima klijenta.

ARHIVO online softverski sistem kreiran je od strane naših stručnjaka u saradnji sa Arhivom Srbije i Arhivom grada Beograda, prema zakonu o kancelarijskom poslovanju.

Sistem obuhvata: