Mikrofilmovanje

Kodak Archive Writer i4800

Čuvanje vaših dokumenata na mikrofilmu predstavlja sigurno, provereno, zakonski priznato i trajno rešenje. Čuvanjem relevantne poslovne dokumentacije na mikrofilmu trajno rešavate problem zaštite i sigurnosti vaših dokumenata. Ušteda prostora pokazuje se kao važan aspekt – u ovom smislu, mikrofilmski zapis jednog dokumenta u odnosu na njegovu papirnu verziju zauzima čak 99% manje prostora.

Papirne originale dokumenata koji se nalaze na mikrofilmu moguće je po potrebi uništiti – mikrofilmska kopija dokumenta ima istu pravnu važnost kao i papirni original.

Takođe, možete napraviti kopiju mikrofilma i na ovaj način se obezbediti od nepredviđenh, katastrofalnih scenarija – poplave, požari i sl. (tzv. Disaster Recovery).

Usluga standardnog mikrofilmovanja obuhvata:

  • Mikrofilmovanje poslovne dokumentacije na Kodak Archive Writer-u
  • Perfektna mikrofilmska slika (do 17.000 slika dokumenata po jednom mikrofilmu)
  • Paralelno kreiranje mikrofilma i kopije mikrofilma
  • Garancija na Kodak mikrofilm je 500 godina
  • Dupliciranje mikrofilma (za disaster recovery)

Kodak Arhiv Writer Kasete