Repromaterijal

Zebra i Datacard repromaterijal

Izbor odgovarajućeg potrošnog materijala za vaš štampač kartica je ključan faktor koji utiče na pouzdanost, performanse, dugotrajnost, kvalitet štampe i sveukupan trošak održavanja. Kako biste iskoristili maksimum vašeg štampača koristite originalan i sertifikovan potrošni materijal dizajniran posebno za Datacard štampače kartica i Zebra štampače kartica. Bilo da su vam potrebni standardni ili posebno izrađeni proizvodi sa naprednim sigurnosnim karakteristikama (hologramska zaštita), u ponudi imamo proizvode za sve poslovne potrebe i primene.

  • Plastične kartice od 0,25 mm do 0,76 mm debljine
  • Kolor ribonimonohromatski riboni za štampače kartica
  • Laminati i zaštitni slojevi za Vaše kartice
  • Sredstva i oprema za čišćenje štampača kartica