OpenText Cloud – online hosting elektronske arhive

open-textcloud

Servisi online arhiviranja (Cloud computing) i hosting OpenText EIM – Enterprise Information Management sistema na PIS serverima omogućuju korisnicima posedovanje i korišćenje najsavremenijih sistema za upravljanje elektronskim dokumentima bez ulaganja u infrastrukturu i kadrove.

Sve faze procesa arhiviranja, od sanacije postojećeg stanja, konverzije dokumenata u elektronski oblik i obrade elektronskih dokumenata, do postavljanja i održavanja OpenText sistema mogu se preuzeti u outsourcing izvođenje pod punom kontrolom klijenta.