Čitači magnetne trake

Magnetni citac

Čitači magnetnih kartica imaju široku primenu u finansijskim i bankarskim institucijama za isčitavanje bankovnih kartica; u maloprodajnim objektima koji koriste kase sa POS programom za iščitavanje loyalty, poklon kartica i kartica za popuste; u ugostiteljskim i turističkim objektima za registraciju konobara, kao hotelske ključ kartice i sl.

U ponudi imamo mini čitače magnetnih kartica za LoCo i HiCo kartice, kao i Bi-direkciono očitavanje, sa mogućnošću očitavanja u sve tri trake (čitači su sa USB konekcijom).