Servis opreme

?????????????????????????

Naša firma Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. već dugi niz godina obezbeđuje velike zalihe repromaterijala i rezervnih delova kako bi svojim korisnicima omogućila nesmetani kontinuitet u radu.

Kodak repromaterijal uključuje sledeće komponente:

  • Kodak mikrofilmovi
  • Kodak Archive Writer media
  • Kodak diazo
  • Kodak hemikalije (fiksir i razvijač)
  • Rezervni delovi za Kodak skenere
  • Rezervni delovi za Kodak mikrofilmske kamere
  • Ostali prateći repromaterijali
  • Prateći softveri i nadgradnja postojećih softvera