Servis i podrška

eim_servispodrske

Naša kompanija PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. kao partner OpenText-a garantuje nesmetani rad implementiranih rešenja. Naše iskustvo, školovani inženjeri i stručni tim uvek Vam stoje na raspolaganju da u najkraćem mogućem roku intervenišu i pomognu korisnike pri korišćenju sistema.