Uslužna štampa kartica

uslužno štampanje kartica

Ukoliko imate potrebu za jednokratnom štampom kartica i ne želite da kupite opremu za izdavanje kartica, mi takođe pružamo usluge štampanja kartica prema Vašim zahtevima.

U ponudi su direktna štampa kartica, retransfer štampa kartica, ofset štampa kartica na kojima se može vršiti personalizacija, štampa bar-koda ili bilo kog dodatnog promenljivog elementa, kao i kodiranje magnetne trake.
Kompanija PIS d.o.o. godišnje plasira na tržište desetine hiljada odštampanih kartica.