OpenText Capture Center

open-textcapt

OpenText Capture Center sa svojim RecoStar sistemom vodeće je svetsko rešenje za automatsko OCR i ICR prepoznavanje i obradu podataka sa skeniranih dokumenata (automatska obrada naloga za prenos, faktura, različitih formulara).

OpenText Capture je  tržišni lider u oblasti obuhvata dokumenata i podataka sa dokumenata OCR, OMR i ICR tehnologijom (za konverziju papirnih dokumenata u elektronsku formu i automatsku obradu podataka sa dokumenata).

OpenText Capture Center – prednosti:

  • OpenText Capture Center je vodeće svetsko rešenje za OCR prepoznavanje i automatski unos podataka u informacioni sistem
  • Preokreće skup i spor ručni unos u brz i pouzdan automatizovani proces
  • Automatski prepoznaje tip ili vrstu dokumenta (čekove, fakture, narudžbenice, transportna dokumenta i sl)
  • Efikasno očitava i obrađuje određene podatke sa prepoznatih dokumenata (naziv klijenta, PIB, tel, sadržaj tabele i sl)
  • Poseduje jedinstveni algoritam učenja, automatski identifikuje i obrađuje tražene podatke u dokumentima – brzo prepoznaje nove tipove dokumenata, koji prethodno nisu bili obrađivani
  • OpenText Capture Center je izuzetno efikasan sistem za prepoznavanje karaktera, koje je potrebno proslediti u informacioni sistem
  • Sadrži RecoStar najkvalitetnije tehnologije za OCR, ICR i OMR (za prepoznavanje kucanog ili ručno pisanog teksta, čime je omogućena izuzetna tačnost dobijenih podataka)
  • Searchable PDF – mogućnost konvertovanja skeniranih dokumenata u pretraživi PDF
  • Sadrži tehnologiju za poboljšanje kvaliteta skeniranih slika
  • Podržava sve jezike